ROSA OKTOBER

ROSA OKTOBER

Insamlingskampanjen ROSA OKTOBER är ett projekt som BASKETLIGAN DAM bedriver tillsammans med sina tio medlemsklubbar. Syftet är att stötta Rosa Bandet-kampanjen i kampen mot bröstcancer. Vårt projekt går ut på att samla in pengar som oavkortat går till Rosa Bandet samt att medvetandegöra frågor kring bröstcancer.

8 000 kvinnor drabbas varje år

Varje år får cirka 60 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Av dessa får omkring 8 000 diagnosen bröstcancer. Cirka
 30 procent av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, som därmed är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Män kan också få bröstcancer även om det är ovanligt. Omkring 50 män i Sverige får varje år denna diagnos. Behandling och prognos är desamma som vid bröstcancer hos kvinnor.

Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt, och på att behandlings- metoderna blivit bättre. Bröstcancer drabbar framför allt medelålders och äldre kvinnor. Medianåldern för insjuknande är 62 år. Färre än fem procent är under 40 år.

Flera olika studier har visat att övervikt och fetma efter klimakteriet samt alkoholkonsumtion ökar risken för bröstcancer och att motion har gynnsam verkan och minskar risken.

30 minuter om dagen

Bröstcancer är en av de cancerformer där forskarna tydligast ser samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk. Att röra på sig minst 30 minuter de flesta dagar i livet minskar risken för cancer. Hur du rör dig spelar ingen roll, huvudsaken är att du höjer din puls. När vi är fysiskt aktiva påverkas så gott som alla processer i kroppen på ett positivt sätt. När hjärtat får jobba ökar kroppens förmåga till reparation och cellförnyelse. Även blodsocker-, insulin- och hormonnivåer påverkas positivt. Det betyder att kroppen bättre kan ta hand om inflammationer som i vissa fall kan vara inblandade när cancer utvecklas.

>>> Läs mer.

Rosa matcher:

Lördag 1 oktober Norrköping – Östersund

Torsdag 6 oktober Visby Ladies – Alvik Basket

Fredag 14 oktober Luleå – Uppsala

Lördag 15 oktober Alvik Basket – Norrköping

Söndag 16 oktober UDOMiNATE Basket – Visby Ladies

Lördag 22 oktober Telge – Luleå

Lördag 22 oktober Uppsala – Östersund

Söndag 23 oktober Mark – Alvik Basket

Insamlingar:

>>> Luleå

 

Tack till Hellsten Kommunikation som hjälpt till att ta fram vårt projektmärke.