Beslut: IK Eos ådöms vinst med 20-0 mot Mark Basket

Beslut: IK Eos ådöms vinst med 20-0 mot Mark Basket

I matchen IK Eos – Mark Basket den 31:a januari 2020 i SBL dam spelade Mark Basket med en olicensierad spelare. SBBF har inte blivit kontaktade för att godkänna licensieringen av spelaren, inte heller skickades det in en passkopia.

Enligt Tävlingsbestämmelserna:

1 Kap Allmänna Bestämmelser

20§ Spelare kvalificerad att delta

Person som ingår i giltig laglicens samt inkommit med fullständiga och kompletta handlingar för en förening är kvalificerad att delta i avsedd serie. 
Okvalificerad person är sådan som ej finns på laglicensen för aktuell förening eller inte inkommit med eventuella handlingar. 

Vid omspelsmatch får endast de spelare delta som vid tillfället för den ursprungliga matchen var, berättigad därtill. 

Lag som använder sig av okvalificerad spelare döms som förlorare med 20-0 eller 0-20 (och ev. straffavgift som TU fastställer).

SBBF konstaterar att Mark Basket spelat med en okvalificerad spelare.

SBBF beslutar att resultat för matchen IK Eos – Mark Basket ska ändras till 20-0.

Hela beslutet från SBBF går att läsa här.

Sponsorer och partners

Officiell bolleverantör