SBL dam fortsätter traditionen och färgar oktober rosa 2020

SBL dam fortsätter traditionen och färgar oktober rosa 2020

Oktober är en intensiv månad och härlig period basketmässigt i SBL men även en månad där SBL dam och dess klubbar tillsammans gör en insats för cancerforskningen.

Rosa Oktober har blivit en tradition i SBL dam där ligaklubbarna på olika sätt uppmärksammat och samlat in pengar till kampen mot bröstcancer. Att oktober är rosa både syns och märks i klubbarnas kommunikation och på matcharrangemangen. Säsongen 20-21 är annorlunda på många sätt, men Rosa Oktobers plats i SBL dam står fast och målet är att SBL dam ska fortsätta vara bidragande till att öka medvetenheten, finansiera förebyggande arbete och möjliggöra stöd till de som själva drabbats eller som haft anhöriga som drabbats av bröstcancer.

Med start 2020 har SBL dam och Bröstcancerförbundet inlett ett större samarbete än tidigare som både kommer förenkla och effektivisera insamlingsprocessen. Med över 11 000 medlemmar och 33 föreningar runtom i landet är Bröstcancerförbundet Sveriges enda intresseorganisation som enbart fokuserar på bröstcancer och stödjer både forskning och medlemmar. Deras arbete bygger på en vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap kring prevention och driva opinionsbildning i bröstcancerfrågor.

Sponsorer och partners

Officiell bolleverantör