Uppförandekod införs i SBL

Uppförandekod införs i SBL

Under våren har ligaföreningarna inom SBL herr och SBL dam inlett ett arbete tillsammans med Svenska Basketbollförbundet för att ta fram en uppförandekod för SBL herr och SBL dam. Förhoppningen är att denna ska ge klubbar, ledare och spelare tydlighet kring vad som gäller på och utanför planen.

Uppförandekoden kommer att ha sin utgångspunkt i Svensk Baskets värdegrund och ska introduceras till seriestart 2021/2022. För att koden ska få genomslag är det viktigt att den anpassas till ligornas förutsättningar och att den förankras hos de aktiva inom respektive liga.

– Vi tar ständigt steg framåt som liga och detta är något klubbarna verkligen vill få på plats för att alla ska känna sig tryggare i våra miljöer, säger Jonas Arsjö, ordförande ligaföreningen inom SBL dam.

Svenska Basketbollförbundet finns med i processen som bollplank och stöd. Uppförandekoderna kommer att ligga på SBBF:s utbildningsplattform där det går att digitalt signera att man tagit del av dokumenten. Där finns också möjligheter att ta fram digitala utbildningar i värderingsfrågor för spelare, ledare och aktiva inom ligorna, något som ses som en framtida möjlighet.

– En kod är bra och nödvändig men i grunden handlar det ju om att vi ska höja kunskapsnivån på alla inblandade i dessa frågor och då ser vi att utökade möjligheter till utbildning blir ett naturligt steg framöver, säger SBL herrs ordförande Sören Westin.

För Svenska Basketbollförbundet är både tävling- och utbildningsavdelningarna involverade.

– Vi har tillsammans med ligaföreningarna för SBL haft ett mycket gott samarbete, och en grundläggande samsyn på att detta är ett prioriterat arbete. Våra tjänstemän stöttar upp klubbarna väldigt bra. Att få värdegrundsarbete högre upp på agendan hos alla våra föreningar är det som kommer att ge effekt på sista raden. Vi arbetar sedan ifjol med RF-SISU för att hjälpa alla föreningar med detta och vår förhoppning är att SBL-klubbarnas steg kan inspirera fler föreningar till liknande initiativ, vi finns här för att stötta upp, säger generalsekreterare Fredrik Joulamo.

Sponsorer och partners

Officiell bolleverantör